SEAL MER


Lực kéo đứt < 2.27 KN, chỉ sử dụng 1 lần.
Màu sắc : Vàng, xanh nhạt, trắng
In ấn : Bằng công nghệ Laze, in tên công ty và số serial

Chiều dài : 23 cm
Chiều dài sử dụng : 19 cm

Niêm phong túi thư , bưu phẩm, cửa nhà kho,cổ túi, bao tải…

Mở niêm phong bằng kéo, kìm cắt.

công ty cổ phần nam hải

12 Bis - Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3826 1441 - 3826 1442

Fax:(0.8) 3940 4625 - 3941 4609

namhai@namhaico.com.vn

Websie: www.namhaico.com.vn

Facebook: www.facebook.com/namhaicompany