Trang chủ/Seal niêm phong/SEAL CÁP 3.5 Li

SEAL CÁP 3.5 Li

Đối tượng sử dụng : Niêm phong cửa container, cửa thùng xe tải, cửa nhà kho....

Kích thước : đường kính 3.5 Li, chiều dài

Màu Sắc :
vàng

Chứng nhận : ISO 17712:2013

công ty cổ phần nam hải

12 Bis - Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

(028) 3826 1441 - 3826 1442

Fax:(0.8) 3940 4625 - 3941 4609

namhai@namhaico.com.vn

Websie: www.namhaico.com.vn

Facebook: www.facebook.com/namhaicompany